Przyczyny śmierci 30. sierpnia 2011 22:38:00

Można wyróżnić kilka rodzajów śmierci, ze względu na czynniki, które ją spowodowały:

Ze względu na szybkość zgonu podział jest następujący:

  • śmierć powolna – zgon poprzedzony jest agonią trwającą od kilku minut do wielu godzin,
  • śmierć nagła – do zgonu dochodzi natychmiast – w ciągu kilku sekund.

Określenie śmierć gwałtowna, powolna nie jest zatem nielogiczne, gdyż dotyczy śmierci następującej powoli z powodu urazu.

W zależności od wyników sekcji zwłok:

  • przyczyny śmierci powodujące zmiany anatomiczne (uraz mechaniczny, działanie czynników fizyko–chemicznych),
  • śmierć czynnościowa, nie powodująca zmian anatomicznych (uduszenia, zatrucia lekami i innymi substancjami, SIDS, zaburzenia rytmu serca).

sandereczek1616

Komentarze (0) ||0|| /comments/przyczyny-smierci
slowa kluczowe:
kategorie: Śmierć 30. sierpnia 2011 22:32:00

Śmierć (łac. mors, exitus letalis) – stan charakteryzujący się ustaniem oznak życia, spowodowany nieodwracalnym zachwianiem równowagi funkcjonalnej[1] i załamaniem wewnętrznej organizacji ustroju. Poza śmiercią całego organizmu można także wyróżnić śmierć: poszczególnych organów (np. kory mózgu, serca, nerek, wątroby), tkanek, komórek. Pojęcie śmierci rozmywa się w przypadku organizmów zdolnych do regeneracji brakujących części ciała (np. pierścienice), roślin (u których możliwe jest odtworzenie całego organizmu nawet z jednej komórki), czy też bakterii wytwarzających spory (formy przetrwalnikowe).
sandereczek1616

Komentarze (0) ||0|| /comments/smierc
slowa kluczowe:
kategorie:

Ksiega


Brak linków
Brak kategorii


Made by Palurien
for elf site
Picture by NN